ĐẦU GHI IDS-7216HQHI-M1/FA

4.418.350 

• 16 ngõ vào video,
• Gán thêm 08 camera IP 4MP ( khi chưa tắt các kênh analog ). Gán tối đa 24 camera IP 4MP khi tắt tất cả các kênh analog
• Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênhKỹ Thuật

Tư Vấn

mua hàng

hỗ trợ