ĐẦU GHI IDS-7208HQHI-M1/FA

2.502.600 

• 8 ngõ vào video,
• Gán thêm 04 camera IP 4MP ( khi chưa tắt các kênh analog ). Gán tối đa 12 camera IP 4MP khi tắt tất cả các kênh analog
• Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh.Kỹ Thuật

Tư Vấn

mua hàng

hỗ trợ