ĐẦU GHI IDS-7204HQHI-M1/FA

1.634.450 

• 4 ngõ vào video,
• Gán thêm 02 camera IP 4MP ( khi chưa tắt các kênh analog ). Gán tối đa 6 camera IP 4MP khi tắt tất cả các kênh analog
• Lọc báo động người/ phương tiện 2 kênhKỹ Thuật

Tư Vấn

mua hàng

hỗ trợ