ĐẦU GHI iDS-7204HQHI-M1/E

1.140.000 

• 4 ngõ vào video
• Gán thêm 02 camera IP 4MP ( khi chưa tắt các kênh analog ). Gán tối đa 6 camera IP 4MP khi tắt tất cả các kênh analog
• Lọc báo động người/ phương tiện 2 kênhKỹ Thuật

Tư Vấn

mua hàng

hỗ trợ