• 151540925765112.gif
KHUYẾN MÃI CAMERA TRI ÂN KHÁCH HÀNG BỘ 2.0MP

KHUYẾN MÃI CAMERA TRI ÂN KHÁCH HÀNG BỘ 2.0MP

Ngày đăng : 06.08.2017

                       TRỌN BỘ CAMERA HIKVISION 2.0MP KHUYỄN MÃI

                              Thi Công Lắp Đặt Miễn Phí

                              Tên Miền Miễn Phí Trọn Đời

 

Trọn bộ 1 Camera HD Hikvision 2.0Mp:

+ Bao gồm 1 camera DS-2CE56D0T-IR hoặc DS-2CE16D0T-IR 2.0Megapixel

+ Đầu ghi DS-7104HQHI-F1/N

+ Ổ cứng 160gb + phụ kiện Jack, Nguồn đầy đủ ( không bao dây điện, dây tín hiệu)

Giá Hãng: 5.020.000

Giá Bán: 3.980.000

Giá KM: 3.590.000

 

Trọn bộ 2 Camera HD Hikvision 2.0Mp :

+ Bao gồm 2 camera DS-2CE56D0T-IR hoặc DS-2CE16D0T-IR 2.0Megapixel

+ Đầu ghi DS-7104HQHI-F1/N

+ Ổ cứng 250gb + phụ kiện Jack, Nguồn đầy đủ ( không bao dây điện, dây tín hiệu)

 

Giá Hãng: 6.800.000

Giá Bán: 5.280.000

Giá KM: 4.900.000

 

 

Trọn bộ 3 Camera HD Hikvision 2.0Mp :

+ Bao gồm 3 camera DS-2CE56D0T-IR hoặc DS-2CE16D0T-IR 2.0Megapixel

+ Đầu ghi DS-7116HQHI-F1/N

+ Ổ cứng 500gb + phụ kiện Jack, Nguồn đầy đủ ( không bao dây điện, dây tín hiệu)

Giá Hãng: 8.800.000

Giá Bán:  6.870.00

Giá KM: 6.460.000

 

Trọn bộ 4 Camera HD Hikvision 2.0Mp :

+ Bao gồm 4 camera DS-2CE56D0T-IR hoặc DS-2CE16D0T-IR 2.0Megapixel

+ Đầu ghi DS-7116HQHI-F1/N

+ Ổ cứng 1000gb + phụ kiện Jack, Nguồn đầy đủ ( không bao dây điện, dây tín hiệu)

Giá Hãng: 10.860.000

Giá Bán:  8.470.00

Giá KM: 8.000.000

 

Trọn bộ 5 Camera HD Hikvision 2.0Mp :

+ Bao gồm 5 camera DS-2CE56D0T-IR hoặc DS-2CE16D0T-IR 2.0Megapixel

+ Đầu ghi DS-7116HQHI-F1/N

+ Ổ cứng 1000gb + phụ kiện Jack, Nguồn đầy đủ ( không bao dây điện, dây tín hiệu)

Giá Hãng: 14.090.000

Giá Bán: 10.900.000

Giá KM:10.370.000

 

Trọn bộ 6 Camera HD Hikvision 2.0Mp :

+ Bao gồm 6 camera DS-2CE56D0T-IR hoặc DS-2CE16D0T-IR 2.0Megapixel

+ Đầu ghi DS-7116HQHI-F1/N

+ Ổ cứng 1000gb + phụ kiện Jack, Nguồn đầy đủ ( không bao dây điện, dây tín hiệu)

Giá Hãng: 15.670.000

Giá Bán: 12.170.000

Giá KM: 11.500.000

 

Trọn bộ 7 Camera HD Hikvision 2.0Mp :

+ Bao gồm 7 camera DS-2CE56D0T-IR hoặc DS-2CE16D0T-IR 2.0Megapixel

+ Đầu ghi DS-7116HQHI-F1/N

+ Ổ cứng 2000gb + phụ kiện Jack, Nguồn đầy đủ ( không bao dây điện, dây tín hiệu)

Giá Hãng: 17.550.000

Giá Bán: 13.770.000

Giá KM: 13.000.000

 

 

Trọn bộ 8 Camera HD Hikvision 2.0Mp :

+ Bao gồm 8 camera DS-2CE56D0T-IR hoặc DS-2CE16D0T-IR 2.0Megapixel

+ Đầu ghi DS-7116HQHI-F1/N

+ Ổ cứng 2000gb + phụ kiện Jack, Nguồn đầy đủ ( không bao dây điện, dây tín hiệu)

Giá Hãng: 19.130.000

Giá Bán: 14.900.000

Giảm KM: 14.200.00

 

Trọn bộ 9 Camera HD Hikvision 2.0Mp :

+ Bao gồm 9 camera DS-2CE56D0T-IR hoặc DS-2CE16D0T-IR 2.0Megapixel

+ Đầu ghi DS-7116HQHI-F1/N

+ Ổ cứng 2000gb + phụ kiện Jack, Nguồn đầy đủ ( không bao dây điện, dây tín hiệu)

Giá Hãng: 23.460.000

Giá Bán: 18.350.000

Giá KM: 17.350.000

 

Trọn bộ 10 Camera HD Hikvision 2.0Mp :

+ Bao gồm 10 camera DS-2CE56D0T-IR hoặc DS-2CE16D0T-IR 2.0Megapixel

+ Đầu ghi DS-7116HQHI-F1/N

+ Ổ cứng 2000gb + phụ kiện Jack, Nguồn đầy đủ ( không bao dây điện, dây tín hiệu)

Giá Hãng: 25.040.000

Giá Bán: 19.550.000

Giá KM: 18.500.000

 

Trọn bộ 11 Camera HD Hikvision 2.0Mp :

+ Bao gồm 11 camera DS-2CE56D0T-IR hoặc DS-2CE16D0T-IR 2.0Megapixel

+ Đầu ghi DS-7116HQHI-F1/N

+ Ổ cứng 2000gb + phụ kiện Jack, Nguồn đầy đủ ( không bao dây điện, dây tín hiệu)

Giá Hãng: 26.620.000

Giá Bán: 20.750.000

Giá KM: 19.640.000

 

Trọn bộ 12 Camera HD Hikvision 2.0Mp :

+ Bao gồm 12 camera DS-2CE56D0T-IR hoặc DS-2CE16D0T-IR 2.0Megapixel

+ Đầu ghi DS-7116HQHI-F1/N

+ Ổ cứng 2000gb + phụ kiện Jack, Nguồn đầy đủ ( không bao dây điện, dây tín hiệu)

Giá Hãng: 28.200.000

Giá Bán: 21.940.000

Giá KM: 20.770.000

 

Trọn bộ 13 Camera HD Hikvision 2.0Mp :

+ Bao gồm 13 camera DS-2CE56D0T-IR hoặc DS-2CE16D0T-IR 2.0Megapixel

+ Đầu ghi DS-7116HQHI-F1/N

+ Ổ cứng 2000gb + phụ kiện Jack, Nguồn đầy đủ ( không bao dây điện, dây tín hiệu)

Giá Hãng: 29.780.000

Giá Bán: 23.130.000

Giá KM: 21.900.000

 

Trọn bộ 14 Camera HD Hikvision 2.0Mp :

+ Bao gồm 14 camera DS-2CE56D0T-IR hoặc DS-2CE16D0T-IR 2.0Megapixel

+ Đầu ghi DS-7116HQHI-F1/N

+ Ổ cứng 2000gb + phụ kiện Jack, Nguồn đầy đủ ( không bao dây điện, dây tín hiệu)

Giá Hãng: 31.360.000

Giá Bán: 24.300.000

Giá KM: 23.050.000

 

Trọn bộ 15 Camera HD Hikvision 2.0Mp :

+ Bao gồm 15 camera DS-2CE56D0T-IR hoặc DS-2CE16D0T-IR 2.0Megapixel

+ Đầu ghi DS-7116HQHI-F1/N

+ Ổ cứng 2000gb + phụ kiện Jack, Nguồn đầy đủ ( không bao dây điện, dây tín hiệu)

Giá Hãng: 32.940.000

Giá Bán: 25.520.000

Giá KM: 24.180.000

 

Trọn bộ 16 Camera HD Hikvision 2.0Mp :

+ Bao gồm 16 camera DS-2CE56D0T-IR hoặc DS-2CE16D0T-IR 2.0Megapixel

+ Đầu ghi DS-7116HQHI-F1/N

+ Ổ cứng 2000gb + phụ kiện Jack, Nguồn đầy đủ ( không bao dây điện, dây tín hiệu)

Giá Hãng: 34.500.000

Giá Bán: 26.700.000

Giảm KM: 25.300.000

Nếu quý khách nào có nhu cầu cao hơn muốn lắp camera 3.0Mp thì chỉ cần cộng thêm 50.000d/camera

Đơn giá trên đã bao thi công lắp đặt nổi (không đi âm tường)

Phần dây điện, dây tín hiệu tính theo thực tế 5000d/m

Đơn giá này chỉ áp dụng trong thời gian khuyến mãi tri ân khách hàng

 

ĐỐI TÁC
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0903589055